Zúčastnili sme sa medzinárodného projektu,  “TraVeL AGEnts (Traveling, Volunteering and Learning Activities Generating Employment for the over 55s – cestovanie, dobrovoľníctvo a vzdelávanie vytvárajúce zamestnanie pre ľudí nad 55 rokov)”. Tento projekt podnietil vznik desiatich sietí združujúcich starších ľudí, ktorí pracujú na propagácii medzi-kultúrnych výmen a dobrovoľníckych aktivít na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva Európy. Každá partnerská organizacía  vytvorila 7 dňový program pre ostatné partnerské krajiny. Program potom otestovali v hostiteľskej krajine vždy 2 partnerské organizácie z iných krajín. Výsledkom spoločnej práce je Cestovateľský sprievodca vytvorený pre členov siete “Nad 55 bez hraníc” z Fínska, Estónska, Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Poľska, Grécka, Cypru, Talianska a Portugalska. Zameriava sa na propagáciu mobility starších cestovateľov po Európe, poskytuje informácie a odporúčania o nízko-nákladových a starším ľuďom prístupných výletoch do desiatich európskych destinácii. Editori sprievodcu starostlivo navrhli trasy, ktoré rešpektujú miestnu kultúru, neznečisťujú ovzdušie a podporujú miestnu ekonomiku. Veríme, že obsah sprievodcu odzrkadľuje túto námahu, rovnako ako aj rôzne spôsoby, aké si zvolili jednotlivé siete na predstavenie svojich krajín. Naša organizácia sa zúčastnila spolu s polskou organizáciou 7 dňoveho programu v Aténach, ktorý vytvorila organizácia ANCE HELLAS 50+.Perfektne pripravený program nám umožnil navštíviť nielen najväčšie pamiatky antickej kultury ako Panteon, múzeum Benaki,ale aj stretnutia s miestnymi členmi dobrovoľníckych organizácií a taktiež sme ochutnali v miestnych taverničkách, mimo hlavných turistických trás užasne špeciality gréckej kuchyne. Večer sme navštívili tavernu s tradičnou gréckou hudbou aj sme si vyskúšali tanec Hasapiko.

  

Kontakt

DOBRÉ ROKY 50 PLUS Svätoplukova 29
82108 Bratislava
dsimkovicova@gmail.com