Poľsko Rybnik 2013

VARIETY IS THE SPICE OF LIFE

Rozmanitosť je korením života:

Je názov workschopu, ktorého sme sa zúčastnili v poľskom Rybniku neďaleko Krakowa v júli 2013.

Opäť medzinárodná skupina študentov celoživotného vzdelávania LLL pod záštitou EU z krajín: Fínsko, Nemecko, Grécko, Bulharsko, Španielsko, Česko, Slovensko a Poľsko sa stretla na týždennom vzdelávacom programe , ktorý pripravila hostiteľská organizácia  PROEDU z Poľska. Účastníci si vyskúšali rôzne spôsoby ako sa starať o svoje fyzické a duševné zdravie.Trénovali sme:

Tai Chi,Yogu pre oči a mediatočno relaxačné techniky,Tango Milonga,Spev ale aj hodiny angličtiny ako spôsob dorozumievania a IT zručnosti Absolvovali sme jednodňový trip do čarovných Beskýd, kde sme trénovali Nordic wallking ale aj sme sa zabavili a zatancovali si pravej horalskej muzike

Fotogaléria: Poľsko Rybnik 2013- Variety is spice of life

Kontakt

DOBRÉ ROKY 50 PLUS Svätoplukova 29
82108 Bratislava
dsimkovicova@gmail.com